Posjeta potencijalnih ulagača iz Kine

Dana 14.09.2017. godine u posjeti Općini Vareš boravili su predstavnici kineske kompanije "Shanghai CRRC Urban Traffic Construction & Investment", kompanije koja se bavi ulaganjem i izgradnjom željezničkih infrastruktura kao i drugih vidova javnog prevoza uz podršku kineske vlade. Fotogalerija

Uz prigodan doček u prostorijama Općine Vareš, načelnik Zdravko Marošević je u ime općine izrazio dobrodošlicu i zahvalu na posjeti gostima iz Kine. Radnom dijelu sastanka prisustvovali su mnogi stručnjaci iz relevantnih sfera nastojeći što bolje prikazati kapacitete i potencijale općine Vareš kao područja sa ogromnim rudnim i šumskim bogatstvima. Na sastanku se takođe raspravljalo o mogućnosti ulaganja u projekat za izgradnju pruge Banovići-Vareš, koja bi kroz suradnju dvije općine olakšala transport ljudi i dobara.

Generalni direktor UTCI-a Dong Miu je u izjavi rekao da je kompanija veoma zainteresovana za ulaganje i razvoj ovog projekta te da će kroz suradnju sa grupacijom ASA prevent nastojati ostvariti zamišljeno. Takođe je naveo da je podrška državnih i lokalnih vlasti veoma bitna u ostvarenju projekta.

Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević poručio je da će pružiti punu saradnju uz nadu da je plan izgradnje pruge preokret za budućnost općine Vareš kao lokalne zajednice.

Kroz istraživanja i ispitivanja lokacija za izgradnju, te na pitanje mogućnosti realizacije plana izgradnje željezničke infrastrukture, prof. dr. Smajo Salketić sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, rekao nam je da bi projekat zahtijevao izgradnju tunela, mostova i nadvožnjaka s obzirom na raznolikost terena te da će potencijalnim investitorima biti ponuđeno nekoliko varijanti izgradnje.

Prije posjete općini Vareš, generalni direktor firme "Urban Traffic Construction & Investment" Dong Miu uz svoje stručne saradnike imao je priliku posjetiti Ured premijera FBiH i upoznati se sa čelnicima Željeznica FBiH. U sklopu tro-dnevne posjete našoj zemlji kompanija je takođe posjetila općinu Banovići i razgovarala o zajedničkom projektu između dvije općine.

CRRC grupacija iz Kine uz glavno sjedište koje se nalazi u Pekingu, posjeduje ili ima većinsko učešće u 46 kompanija koji su članovi grupacije i ima preko 180 000 zaposlenih širom svijeta. Mogu se pohvaliti kao svjetski vodeći dobavljač željezničko transportne opreme i izgradnje tehnološki najsavremenijih brzih vozova i željeznica na svijetu.