Deveta sjednica OV Vareš

Dana 27.07.2017. godine na rasporedu je bila deveta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:00 a završila u 18:40. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na dnevnom redu bile su sljedeće tačke:

1.    Izvještaj/Izvješće  o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – juni/lipanj 2017. godine.
-    Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)

2.    Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije-lokalitet „Kram“ u Varešu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)

3.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje građevinskog zemljišta.
-    Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)

4.    Prijedlog Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić (usvojen)

5.    Prijedlog Odluke o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrada Općine Vareš za 2017. godinu.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić (usvojen)

6.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik (usvojen)

7.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje  Ugovora o zakupu poslovnog objekta u Vareš Majdanu, koji dijelom koristi JU Dom zdravlja Vareš.
-    Izvjestilac: Ermin Musa (usvojen)

8.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za projekat izgradnje i rekonstrukcije tržišne infrastrukture „Izgradnja gradske tržnice-pijace-zelene pijace“.
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović (usvojen)

9.    Prijedlog Programa obilježavanja 16. augusta – Dana općine Vareš.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik (usvojen)

10.    Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Vareš.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić (usvojena)
 
11.    Inicijativa vijećnika SDP-a  za stavljanje van snage Zaključka OV o davanju saglasnosti za deponovanje smeća sa područja općine Breza na deponiju „Kota“  Vareš.
-    Izvjestilac: Ermin Musa (odgođena)

12.    Tekuća pitanja