Proljetno čišćenje grada

Dana 06.05.2014. godine u prostorijama Općine Vareš održan je sastanak na temu proljetnog čišćenja i uređenja grada. Sastanku su pored predstavnika Općine Vareš prisustvovali i predstavnici javnih preduzeća, škola, udruženja građana, mjesnih zajednica i medija. Sastanak je otvorio g. Željko Franjić – pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu, pozdravio prisutne te nakon kratkog uvoda prezentirao plan čišćenja grada.Nakon prezentiranog plana prisutni su iznijeli svoje prijedloge kako bi se akcija što uspješnije realizovala. Na sastanku su usvojeni slijedeći zaključci:

  • Akcija čišćenja i uređenja grada počinje 12.05.2014. godine i traje do 31.05.2014. godine,
  • PJ „Šumarija“ Vareš u saradnji sa PVJ Vareš i Službom za prostorno uređenje i obnovu će izvršiti kresanje drveća, odnosno trulih grana koje prijete da se odlome, a samim tim i ugroze živote građana,
  • Prilikom kresanja drveća potrebno je obavijestit Policijsku stanicu Vareš,
  • JKP Vareš će očistiti „divlju deponiju“ u ulici Korovinjići,
  • Zadužuje se JP Vareš stan d.o.o. da obavijesti stanare svih stambenih zgrada da očiste podrumske prostorije od kabastog otpada kao i sve zajedničke površine oko stambenih zgrada,
  • Zadužuju se volonteri Crvenog krsta da dovrše čišćenje „Ljubavnog parka“,
  • Učenici Vareških škola, mjesne zajednice, udruženja građana kao i sve grupe koje uzmu učešće u akciji čišćenja i uređenja grada će u dogovoru sa Službom za civilnu zaštitu odrediti termin čišćenja.

PrilogVeličina
Plan čišćenja 2014-.pdf474.29 KB