Obavijest za građane Vareša

Obavještavaju se građani općine Vareš, koji podnose Zahtjev Općinskom načelniku a vezano za rješavanje problema socijalne pomoći i drugih socijalnih pitanja, da se isti trebaju ubuduće obraćati u Centar za socijalni rad (prostorije u sklopu zgrade Dječijeg obdaništa Vareš). Centar će, u skladu sa važećim aktima koji regulišu ovu oblast, pristupiti rješenjavanju prava podnosioca Zahtjeva i izvršiti transfer sredstava.
Građani koji dolaze sa molbama po pitanjima o raspisivanju konkursa za volontiranje i o pripravničkom radu, da se isti odgađa do daljnjeg zbog nemogućnosti finansiranja, odnosno smanjenja prihoda u Budžetu Općine Vareš.


Općinski načelnik
Kovačević Avdija