Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić u posjeti Varešu

Dana  31.03. 2014. u službenoj posjeti Općini Vareš boravila je Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić sa svojim suradnicima. Zajedno sa ministricom u posjeti su također bili dr. Jasmina Begić i primarijus dr. Fahrudin Kulenović, predsjednik ljekarske komore Kantona Sarajevo  sa  suradnicima.

Goste su dočekali načelnik Općine Vareš, gospodin Avdija Kovačević sa suradnicima, gospodin Zafer Kamenjaš, direktor Javnog komunalnog preduzeća Vareš, predstavnice Udruženje  Žena na području Općine Vareš: Olivera Franjić, Marina Marošević i Taiba Brkić i bivši načelnik Općine Vareš, gospodin Hamdo Fatić.

Ovo je bila prva posjeta ministrice Đurić našoj Općini koja je izrazila zadovoljstvo što je konačno došla u naš grad. Načelnik i njegovi suradnicima upoznali su ministricu sa trenutnim stanjem na području naše općine u oblasti okoliša i turizma, te naglasili da su prva dva od četiri strateška opredjeljenja Općine Vareš upravo poljoprivreda, turizam i okoliš. Načelnik je izjavio da Općina Vareš također posjeduje jezero Smreku čija bi se funkcionalnost multiplicirala ukoliko bi se uradio dobar projekat uz potporu FMOIT te da bi se financijska slika naše općine mogla znatno poboljšati ukoliko bi se iskoristio potencijal od milion kubika mjesečno vode koje bi Vareš mogao prodati drugim susjednim gradovima koji imaju deficit vode.
 
Gospodin Rusmir Berberović, pomoćnik načelnika za BIZ i društvene djelatnosti u Općini Vareš izjavio je da Općina posjeduje veliki neiskorišteni potencijal te da su nam potrebne investicije za realizaciju tih potencijala jer nažalost lokalni budžet ne dozvoljava realizaciju istih. Gospodin Kamenjaš informisao je goste da je Općina Vareš, odnosno JKP Vareš, napravilo veliki iskorak u prikupljanju i odvoženju otpada, sistem koji danas pokriva 95% Općine Vareš. Podrška koju su tražili od Federalnog ministarstva vezana je za projekat izgradnje reciklažne stanice na području Općine Vareš, za šta su dobili saglasnost ministrice.

Predstavnice Udruženje žena na području naše Općine su predstavile svoja udruženja i aktivnosti kojima se bave. Ministrica je izjavila da će uskoro biti otvoren Javni Poziv za žene i mlade prvi put u biznisu sa akcentom na okoliš i turizam te da je to izvrsna prilika da apliciraju i udruženja žena iz Vareša.
 
Među ostalim temama koje su razmotrene na sastanku bile su i realizacija ideje da se na području Općine Vareš pokrene neki vid zdravstvenog turizma. Dr. Jasmina Begić je istaknula da Vareš ima potencijala da se afirmiše kao vodeća destinacija za zdravstveni turizam u BiH te da je potrebno uključiti struku u cjelokupnu projektnu ideju i napraviti pilot projekat koji bi bio primjer drugima iz ove oblasti.

Druženje sa ministricom Đurić i ostalim gostima nastavilo se u seoskom domaćinstvu na selu Zaruđe nakon čega je ministrica obišla i staru Katoličku crkvu Sv. Mihovila Arkanđela.

Tekst: Ana Šurkić