Dopis Investiciono-komercijalne banke DD Zenica

U prilogu preuzmite dopis Investiciono-komercijalne banke DD Zenica vezan za prodaju tri njihova objekta, i to:

  • Poslovni objekat - fiskulturni dom "Dom Partizan" i pripadajuće zemljište
  • Stambeni objekat za samački smještaj - Samačka Ćamil
  • Stambeni objekat za samački smještaj - Braća Kaurić

PrilogVeličina
Str 1.jpg1.31 MB
Str 2.jpg1.27 MB
Str 3.jpg1.02 MB
Str 4.jpg1.11 MB