Obraćanje načelnika gosp. Avdije Kovačevića građanima Općine Vareš

Jučer ujutro od hrvatske radio postaje Bobovac i gospodina Ivana Lovrića glavnog i odgovornog urednika HRP "Bobovac" Vareš, potom sinoć, negdje oko ponoći, dobio sam pitanje i od radio stanice Očevija, da dam osobnu ocjenu stanja u Bosni i Hercegovini i slobodan sam Vam, u potpunosti, prenijeti moj stav o aktuelnom stanju u Državi, pri tome, moleći Vas unaprijed, za razumijevanje i činjenicu da se radi o osobnom stavu.
 
Objektivno stanje u Državi BiH je izuzetno teško i čini mi se da ima tendenciju daljnjeg usložnjavanja. Ovih dana se diljem BiH održavaju protesti naših građana. Lično smatram da su obespravljeni građani, a posebno demobilisani borci, prevareni radnici i drugi obespravljeni ljudi, umnogome u svojim zahtjevima u pravu. S te strane, ukoliko se protest na bilo kome mjestu u zemlji, organizira u skladu sa Zakonom i sa jasno definisanim zahtjevima, mora se tretirati opravdanim.

Svakom tom zahtjevu se mora prići sa krajnjim senzibilitetom i osjećajem za pravičnost i kroz dijalog nastojati da se takvi problemi hitno riješavaju.
Ono na čemu ja uvijek insistiram jeste da se svi mogući problemi, trebaju i moraju institucionalno riješavati, pri čemu temeljne odrednice trebaju biti pozitivni zakonski propisi i zakonske procedure.

Ono što je neprihvatljivo, po meni, jesu djelovanja neformalnih grupa, koje ruše i pale sve pred sobom. Smatram da je to štetno po BiH, štetno po naše građane i jako ružna poruka koju šaljemo u svijet. Mislim da smo na duže vrijeme zatvorili vrata svim investitorima, kako domaćim, tako i stranim i po meni stvorena je jedna opća pravna nesigurnost za sve građane i institucije.

Imam osjećaj da je došlo do unutarnje erozije sveukupnog društveno - političkog sistema od Kantona, pa naviše i to je jako loše i zabrinjavajuće.

Izlaz iz svega je kontinuiran rad svih stubova države BiH, programski i operativno jasno definiran i provodiv, dijalog i institucionalno riješavanje svih zahtjeva građana u skladu sa važećim Zakonima i procedurama. Sve drugo, po meni, bila bi anarhija, daljnje urušavanje i devastacija i institucija sistema i javnih dobara.
 
Treba nam mudrosti, uma, razuma, odgovornosti i jako puno tolerancije. Treba nam neobično puno ljubavi za ostvarenje svih zajednički utvrđenih ciljeva u punom i potpunom jedinstvu u različitostima.

Očekujuči razumijevanje sa Vaše strane srdačno Vas pozdravljam, te molim Boga da čuva Vas i Vaše porodice.
 
KOVAČEVIĆ AVDIJA
NAČELNIK OPĆINE VAREŠ