Novogodišnji prijem za predsjednike Mjesnih zajednica

Dana 30. 12. 2013. godine u velikoj sali Općine Vareš sa početkom u 10:00 sati održan je novogodišnji prijem i sastanak načelnika gosp. Avdije Kovačevića i njegovih saradnika sa predsjednicima Mjesnih zajednica Općine Vareš
Nakon uvodnog obračanja Mersada Đide, stručnog saradnika za društvene djelatnosti i mjesne zajednice, prisutnima se obratio gosp. Avdija Kovačević, općinski načelnik.
 
Načelnik je govorio o realizovanim projektima u protekloj godini, problemima sa kojim se susreće prilikom realizacije kao i budućim projektima koji su u planu realizacije. Nakon sveobuhvatnog izlaganja Načelnika, prisutnima su se obratili Rusmir Berberović, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu kao i Mersad Đido, koji su govorili o komunikaciji i koordinaciji između Općine Vareš i Mjesnih zajednica.

Na završnom dijelu sastanka, predsjednci Mjesnih zajednica imali su priliku sa načelnikom diskutovati o konkretnim problemima u određenim mjesnim zajednicama.

Na kraju sastanka, Načelnik je čestitao Novu godinu uz želju da 2014 godina bude godina koja će svima donijeti zdravlje, sreću i uspijeh kako na privatnom tako i na poslovnom planu.