Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 68 Zakona o organizovanju organa uprave u Federaciji BiH (''Službene novine FBiH'' broj 35/05) i Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2013godini, koji je vlada Ze-Do kantona usvojila zaključkom broj: 02-14-21976/13 od 17.10.2013 godine, Ministar Ministarstvapoljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona donosi Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu.

PrilogVeličina
Oglas - kantonalni poticaji 2013.pdf34.57 KB