Premijer i ministri ZDK posjetili Vareš

18.11. 2013. delegacija iz ZDK-a je bila u službenoj posjeti Varešu. Delegaciju su sačinjavali: Premijer Vlade ZDK-gosp. Munib Husejnagić, ministrica finansija ZDK – gosp. Sabina Heljić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša – gosp. Edin Terzić, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK – gosp. Bojan Bošnjak, ministar za privredu ZDK – gosp. Muhammed Husić, ispred Agencije za privatizaciju ZDK – v.d direktora gosp. Nurudin Smajlagić.

Općinu Vareš predstavaljali su: Općinski načelnik – gosp. Kovačević Avdija, predsjedavajući OV – gosp. Zdravko Marošević, šef Kabineta Općinskog načelnika – gosp. Ibrahim Spahić, ispred OO SDP Vareš – gosp. Zdravko Barkić i gosp. Branko Romić, direktor JKP d.o.o. Vareš – gosp. Zafer Kamenjaš, direktor DD „Autotrans“ Vareš – gosp. Nijaz Žutić, direktor „Rudnik željezne rude Vareš“ – gosp. Enver Hercegovac,  pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i obnovu – gosp. Ermin Musa i pomoćnik načelnika za privredu i finansije – gosp. Zihnija Krnjić.

Sastanak je održan u kabinetu načelnika a glavne teme bile su:

  • Mogućnost iznalaženja rješenja da se po osnovu izvršnih sudskih presuda uradi reprogram u kome bi nadležni u Vladi ZDK,  izašli u susret Općini Vareš, zbog težine situacije u kojoj je Općina Vareš zbog rješenja Porezne uprave i moguće blokade računa općine Vareš.
  • Rješavanje problematike vezano za DD „Autotrans“Vareš
  • Načelno usaglašavanje zajedničke politike po pitanju mogućih davanja koncesija za eksploataciju željezne rude