Javni oglas - izbor skupština Javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 34/03.), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe Komisija za izbor u regulirane organe  Općinskog vijeća Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupština

Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš. (oglas preuzmite u prilogu)

PrilogVeličina
Javni oglas predsjednici i članovi skupštine JP.pdf50.68 KB