Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite u posjeti PVJ Vareš

Danas, 25. 07. 2013. godine direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobjskog kantona gospodin Sead Džanović, posjetio je Profesonalnu vatrogasnu jedinicu Vareš i tom prilikom predao 10 komada uniformi za potrebe PVJ. U razgovoru sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Željkom Franjićem, između ostalog stavljen je akcenat na ukupno stanje i organizaciju zaštite od požara na području općine Vareš kao i  nabavku jednog specijaliziranog navalnog vozila za hitne intervencije i ostalu opremu za potrebe PVJ Vareš.