Izbor najljepšeg dvorišta i balkona

Na javni poziv broj: 02-599/13. od 30.05. 2013. godine za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvijetnim aranžmanom na području Općine Vareš prijavilo se 33 kandidata, od toga 4 prijave za balkon i 29 prijava za dvorište.
Po završetku javnog poziva komisija je obišla sve prijavljene kandidate, sačinila zapisnike, napravila po nekoliko fotografija dvorišta-balkona kod svih aplikanata i izvršila ocjenu aplikanata prema kriterijima:

  • Održavanje i uređenost dvorišta- balkona;
  • Izbor i njegovanje biljaka; površinu dvorišta; vrste i broj ukrasnih biljaka;
  • Ukupni estetski dojam;

Komisija je jednoglasno donjela odluku da zbog malog broja prijava za balkone nagradi samo vlasnika jednog balkona sa nagradom od 150 KM, a da preostalim iznosom novčanih sredstava nagradi vlasnike dvorišta, s obzirom na veći broj prijava i veliku uređenost dvorišta.

Komisija se usaglasila i odlučila da nagradom od 150 KM za najljepši balkon nagradi vlasnicu KAMENJAŠ ŠEFIKU.
 
Za najljepše dvorište komisija je nagradila sljedeće aplikante:

 I nagrada od 300 KM HASAGIĆ ŠEHERZADA
 II nagrada od 200 KM PETROVIĆ DAMIR
 III nagrada od 100 KM KAMENJAŠ SEID
 IV nagrada od 100 KM NIJAZ ŽUTIĆ
 V nagrada od 100 KM KLARIĆ CIPRIJAN
 VI nagrada od 100 KM PETROVIĆ SMILJKA

Nagrade će biti dodjeljene 16.08. 2013. na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Vareš.

U prilogu pogledajte par slika dvorišta koje je osvojilo glavnu nagradu. Sve ostale slike koje je komisija napravila prilikom obilaska aplikanata pogledajte u FOTOGALERIJI.