Edukacija na temu priprema projekata prema EU standardima

Općina Vareš kao partner općina GAP-a, a u okviru MAP-a  (Izrade općinskih akcionih planova) trenutno provodi aktivnosti u cilju osposobljavanja zaposlenih za kreiranje prijedloga projekata kojima bi konkurisali za finansijska sredstva domaćih institucija i međunarodnih donatora (IPA fondove).

Radna grupa, koju je imenovao Načelnik općine, će kroz 4 radionice proći određenu obuku, raditi na konkretnim prijedlozima primjenjujući stečeno znanje te pripremiti dva prijedloga. Oblasti koju je radna grupa odabrala su (I) kultura i mladi i (II) ruralni razvoj i turizam. Prijedlog projekta mora da se bavi konkretnim problemom za koji se nudi potencijalno rješenje, da bude jasan, logičan i ubjedljiv.

Ovom edukacijom otvaraju se šanse za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova EU-a.