Poziv vlasnicima ruševnog objekta

Služba za prostorno uređenje općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Franjići  u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.863 K.O. Vareš (n.p.).

Prema podacima katastarskog operata općine Vareš, te Zemljišno- knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, predmetni objekat je u vlasništvu  Jurkić (Anto ) Stjepana. Objekat je duži niz godina nenastanjen i neodržavan, te zbog  fizičke dotrajalosti dalje ne može služiti svojoj namjeni, a usljed urušavanja predstavlja potencijalnu opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi i okolnih objekata.

Kako  ne raspolažemo  podacima o sadašnjim vlasnicima objekta (nasljednicima) i njihovim trenutnim adresama, to ih  ovim putem pozivamo  da se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave  ovog poziva jave u Službu za prostorno uređenje   kod komunalno – građevinskog inspektora (tel.032/848-139) radi poduzimanja mjera na  uklanjanju opasnosti od ruševne  građevine.

U slučaju neodazivanja ovom pozivu , po isteku ostavljenog roka, komunalno – građevinski  inspektor će u skladu sa odredbama člana 147. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine Zeničko – dobojskog kantona“ br.1/14 i 4/16) podnijeti prijedlog nadležnoj Službi da rješenjem odredi uklanjanje građevine zbog fizičke dotrajalosti, a  na teret vlasnika.