Održana 35. redovna i 7. svečana sjednica OV vareš

Dana 27.2.2020. godine održane su 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš i 7. sevečana sjednica OV Vareš. Svečanoj sjednici prisustvovali su, osim vijećnika, zastupnici sa kantonalnog i federalnog nivoa, direktori javnih ustanova i preduzeća, predstavnici privrednika i drugi. Za svečanu atmosferu pobrinuli su se članovi tamburaškog orkestra i muzičke škole.

Što se radnog dijela tiče, odnosno 35. redovne sjednice, prisustvovalo je 15 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 15:00 a završila u 17:20 sati. Sve tačke dnevnog reda su usvojene. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Vareš za 2019.  godinu.
- Izvjestilac: Damir Arnautović.

2. Program rada Općinskog načelnika za 2020. godinu. - Izvjestilac: Općinski načelnik. 

3. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu u korist Kamenjaš Safeta sina Šabana iz Vareša, Pomenići bb. - Izvjestilac: Ermin Musa

4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu u korist Zlobec Zlatka sina Ferde iz Vareša.
-    Izvjestilac: Ermin Musa

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku na godišnji i srednjoročni plan potencijalnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na području općine Vareš. - Izvjestilac: Rusmir Berberović.    

6. Prijedlog Programa rasporeda i utroška planiranih sredstava po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini.
- Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

7. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2019. godini.
- Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

8. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu Općine Vareš u 2019. godini. - Izvjestilac: Ermin Musa.

9.    Tekuća pitanja