Informacija o zapošljavanju u Općini Vareš u periodu od 2017. do 2020. godine

Radi pravilnog informiranja javnosti, građana Vareša, kako onih koji žive stalno u Varešu, tako i onih u iseljeništvu, objavljujemo spisak svih novih, povremeno ili trajno, uposlenih u Općini Vareš u periodu 2017. - 2020. godina.

Općina Vareš je kroz posljednje tri godine zapošljavala povremeno, kao prvo radno iskustvo preko Federalnog zavoda za zapošljavanje, koji jednim dijelom snosi troškove za plaće i naknade, a sve u suradnji sa biroom za zapošljavanje Općine Vareš, te preko ugovora UNDP-a.

Naravno, bilo je zapošljavanja u organu uprave u situacijama kada se ukazala potreba, na mjestima gdje nismo imali zakonom propisanu adekvatnu stručnu spremu, zbog odlaska u mirovinu i sl., a da bi novi radnici na vrijeme bili uvedeni u posao, te zapošljavanja savjetnika Općinskog načelnika koji je nastojao da uposli građane i građanke Vareša, posebno mlade, ne rukovodeći se bilo kakvom ideološkom, političkom ili vjerskom obojenošću što ovi podaci i pokazuju.

Vama, poštovani moji sugrađani, ostavljam da se preko zvanične e-mail adrese vares@bih.net.ba i nacelnik@vares.info te komentarom na ovu vijest oglasite ukoliko imate potrebu i kažete da li sam dijelio građane po bilo kojoj osnovi.

                                                          Općinski načelnik, Zdravko Marošević

Zaposleni na neodređeno u Općini Vareš u periodu 2017. - 2020.
1.    Mirza Fatić
2.    Stela Andrić
3.    Mervana Balta
4.    Šejla Kapetanović
5.    Emina Čizmo
6.    Stjepan Šimić
7.    Samir Kovačević
8.    Zdenko Franjić
9.    Kemal Ibrišimović
10.   Almir Čikmiš

Zaposleni na određeno u Općini Vareš u periodu 2017. - 2020.
1.    Malik Likić
2.    Erma Brkić
3.    Nikola Mandić
4.    Dženan Džafo
5.    Bojan Bošnjak
6.    Arif Bajramović
7.    Musa Emina

PrilogVeličina
Zaposljavanja preko FZZ.pdf307.28 KB
Zaposljavanja preko UNDP.pdf189.15 KB