Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dana 20.02.2020.godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 h u sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK. Kao predstavnice Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK javnoj raspravi su prisustvovale stručne saradnice: Rasema Sarić, Darija Kuhar i Aida Kurić.

U javnoj raspravi su učestvovali i predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova iz Vareša, direktorica JPU „Dječije obdanište Vareš“ Vjerana Hinger, odgajateljica JPU „Dječije obdanište Vareš“ Enisa Mušić, kao i djelatnici Općine Vareš. Cilj javne rasprave jeste da se doprinese poboljšanju teksta Nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a sve u cilju kvalitetnijeg obrazovanja.

U uvodnom izlaganju predstavljene su osnovne informacije na koji način se radilo u donošenju Nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U izradi Nacrta Zakona su bile uključene, pored ministarstva i obrazovno-odgojne ustanove iz ZDK. Tokom javne rasprave upućene su pohvale na sam Nacrt Zakona, ali su iznesena i određena zapažanja, nedostatci i stavke na samu primjenu zakona.

U Varešu postoje određeni problemi kada je u pitanju predškolski odgoj i obrazovanje. Nedostatak prostorija i stručnog kadra su glavni problemi koji predstavljaju teškoće u predškolskom odgoju i obrazovanju u Varešu.  Sve primjedbe i sugestije će biti razmatrane prilikom usvajanja ovog Nacrta Zakona.