Održana 34. sjednica OV Vareš

Dana 30.1.2020. godine održana je 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 15:00 a završila u 18:15 sati. Sve tačke dnevnog reda su usvojene i primljene k znanju. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1. Informacija o radu Policijske stanice Vareš sa ocjenom stanja bezbjednosti za 2019. godinu.

- Izvjestilac: Predstavnik PS Vareš.    

2. Prijedlog Odluke o konačnoj prosječnoj građevinskoj cijeni  1m2  korisne stambene površine na području općine Vareš za 2019. godinu.

- Izvjestilac: Ermin Musa

3. Prijedlog  Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2020. godinu.

- Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš. 

- Izvjestilac: Sekretar OV.

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš. 

- Izvjestilac: Općinski načelnik. 

6. Prijedlog Rješenja o prestanku prava na posjed zemljišta u državnoj svojini, posjedniku SOUR Velepromet Visoko OOUR Vareš.

- Izvjestilac: Ermin Musa.

7. Izvještaj/Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2019. godinu.  

- Izvjestilac: Sekretar OV.    

8. Informacija o projektima obnove stambenih jedinica  u 2019. godini. 

- Izvjestilac: Ermin Musa.    

9. Informacija o  ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.

- Izvjestilac: Čedomir Jelić.     

10. Tekuća pitanja

Prvobitni dnevni red je dopunjen tačkom "Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na stručne ocjene o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, odnosno mogućnosti izgradnje minihidroelektrane MHE „Tribija“ na rijeci Tribija u općini Vareš", koja je također usvojena.