Održana 32. sjednica O.V. Vareš

Dana 28.11.2019. godine održana je 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 15:00 a završila u 18:25 sati. Sve tačke dnevnog reda su usvojene i primljene k znanju.

Dnevni red:

1. Nacrt proračuna/budžeta Općine Vareš za 2020. godinu. 

Izvjestilac: Općinski načelnik.  

2. Nacrt Odluke o izvršenju proračuna/budžeta Općine Vareš za 2020. godinu. 

Izvjestilac: Općinski načelnik.  

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2020. godinu. 

Izvjestilac: Ermin Musa.  

4. Prijedlog Odluke o proglašavanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.  

Izvjestilac: Ermin Musa.  

5. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Velepromet-Maloprodaja d.o.o Visoko u stečaju kojim bi se utvrdilo da su nekretnine k.č. 36/7 i 36/8 Kunosići – Vareš prestale biti dobra u općoj upotrebi.

Izvjestilac: Ermin Musa.  

6. Izvještaj o realizaciji Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za 2019. godinu. 

Izvjestilac: Ermin Musa. 

7. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima za period od 2011. do 2021. godine.  

Izvjestilac: Ermin Musa. 

8. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2018/2019. godini u OŠ „Vareš“, „Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš.

Izvjestilac: Mersad Đido.  

9. Informacija o stanju i održavanja nacionalnih i kulturno-historijskih spomenika i spomen-obilježja na području općine Vareš.

Izvjestilac: Mersad Đido.  

10.  Prijedlog rješenja o prenosu vlasništva u korist Općine Vareš na nekretninama k.č. 573/1 "Breška" K.O. Mir, Općina Vareš

11. Tekuća pitanja.