Učenici O.Š. Vareš u posjeti načelniku

Danas 18.11.2019. godine načelnika općine posjetili su učenici osnovne škole „Vareš“ predvođeni direktorom Murisom Parićem. Učeničku delegaciju su sačinjavali predsjednici svih razreda od prvog do devetog. Sastanak je protekao u opuštenoj atmosferi, a učenici su imali priliku predstaviti načelniku svoje aktivnosti i informirati se o radu načelnika i o samoj funkciji načelnika. 

Iako je sastanak bio potpuno neformalan dogovorena je i jedna konkretna aktivnost koju će podržati općina, a to je sudjelovanje dramske sekcije na takmičenju koje će se održati 05.12.2019. godine u Narodnom pozorištu u Zenici. Općina će dati logističku podršku kako bi skupina od oko 30 djece sudjelovala u navedenom takmičenju.