Projekat "Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana"

Dana  15.10.2019 godine  u Varešu,  potpisano  je 30 ugovora između njemačke humanitarne organizacije HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.v. i odabranih korisnika u projektu „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020“ koji finasira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost  Južno Istočne Evrope, a sufinansira općina Vareš.

Projektom koji se realizira u suradnji sa općinom Vareš, predviđena je pomoć u vidu materijala ili opreme za rad u prosječnoj vrijednosti 2 000 € po korisniku. 

Help će korisniku isporučiti opremu, ali će zadržati vlasništvo nad donacijom u trajanju 2 godine od dana isporuke kako bi se osigurala njena pravilna upotreba. Korisnik će donaciju koristiti isključivo za svrhu pokretanja ili proširenja poljoprivredne/turističke djelatnosti.

Svaki korisnik biće u obavezi da sufinansira 15% ukupnog iznosa donacije, da registruje svoju poljoprivrednu djelatnost, kao i obavezu obavljanje 10 sati društveno-korisnog rada na prostoru općine Vareš.