Pozivamo Vas na Živu biblioteku

16.10.2019. Velika sala općine Vareš od 10.30.00 do 13.00 sati! „Živa biblioteka“ je otvorena za sve građane Vareša, uključujući učešće učenika srednjih škola, nastavnika, profesora, civilnog društva, nevladinih organizacija i medija iz vašeg grada.

„Živa biblioteka" predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke" je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu" na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije. 

Naše žive knjige sa kojima ćete moći razgovarati su: član porodice nestalih, sestra poginulog borca, raseljeno lice, dijete rata i ratni veteran.

 „Živa biblioteka“ će biti održana u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Kultom iz Sarajeva.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat se provodi upreko 70 opština/općina/gradova. 

Za više informacije molimo da kontaktirate Aleksandra Žolju putem e maila azolja@hcabl.org ili na telefon 065/235-469.

Radujemo se vašem dolasku.