Načelnik i menadžment firme "BHOAK" u posjeti kantonalnom ŠPD-u

Načelnik općine Vareš gosp. Zdravko Marošević je zajedno sa menadžmentom firme "BHOAK" boravio u radnoj posjeti kod direktora kantonalnog šumskog privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, gospodina Jasmina Devedžića. Cilj posjete, kako smo ranije pisali, je osiguravanje kvota za sječu drveta kako bi se osigurala osnovna sredstva za rad ovom novootvorenom preduzeću.

Inače sama firma "BHOAK" sa sjedištem u Ponikvi trenutno zapošljava 25 ljudi s tendencijom širenja poslovanja. Glavni preduslov je osiguravanje sirovine za rad, odnosno trupaca, što je ovim sastankom i postignuto. 

Nadamo se da će se dogovoreno ispoštovati kako bi se proširilo poslovanje firme i otvorilo što više radnih mjesta za građane Vareša.