Održana 30. sjednica OV Vareš

Dana 30.09.2019. godine održana je 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 19:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene, a izjašnjavanje o tački 2 je odloženo za narednu sjednicu. Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana (LAP) za jačanje mehanizma zaštite i osnaživanja djece u Općini Vareš 2019-2021. godina.

Izvjestilac: Općinski načelnik. 

2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na stručne ocjene o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, odnosno mogućnosti izgradnje minihidroelektrane MHE „Tribija“ na rijeci Tribija u općini Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

3. Informacija o  stanju u oblasti prijevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području općine Vareš.

Izvjestilac: Općinski načelnik. 

4. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-Vijaka-Podkamensko i R444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

5. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

6. Informacija o aktivnostima Privrednog savjeta Općine Vareš u 2018. godini.

Izvjestilac: Općinski načelnik. 

7. Informacija o  stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2018/2019. godini.

Izvjestilac: Općinski načelnik. 

8. Tekuća pitanja.