Menadžment firme "BHOAK" u posjeti načelniku

Danas 05.09. 2019. godine u posjetu načelniku bili su predstavnici firme "BHOAK" doo Vareš sa sjedištem u Ponikvi. Ova firma se bavi prvenstveno sječom i preradom drveta. Cilj posjete je iznalaženje načina kako da se opskrba drvetom poboljša kao i da se rješi problem radne snage. To su trenutno najveći problemi firme "BHOAK".

Ovo je samo prvi u nizu sastanaka a za naredni period najavljeno je i uključivanje kantonalnog ŠPD-a kako bi se problemi riješili na zadovoljsto svih a posebno građana Vareša koji će moći naći zaposlenje ukoliko firma počne raditi punim kapacitetom.