Održana 29. sjednica OV Vareš

Dana 30.07.2019. godine održana je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:40 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 su usvojene. Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Erlbek Tomislava iz Vareša.

2. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za period januar/siječanj-jun-lipanj 2019. godine.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenih objekata.(Dabravine)

Izvjestilac: Ermin Musa. 

5. Prijedlog Odluke o prenosu u trajno vlasništvo N3 teretnog vozila Gradu Bihaću.

Izvjestilac: Ibrahim Spahić. 

6. Prijedlog Programa obilježavanja 16. augusta - Dana općine Vareš.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.

Izvjestilac: Općinski načelnik.

8. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2019.godine.                                                                                                    

      Izvjestilac: Sekretar OV.

9. Tekuća pitanja.