Javna tribina prof. Mirsad Hadžikadić

Pozivamo Vas na javnu tribnu na temu "Bosna i Hercegovina - put naprijed" koja će se održati u velikoj sali Općine Vareš dana 04.08.2019. sa početkom u 17:00 sati. Profesor Hadžikadić je osnivač i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosanskohercegovačko - američke akademije nauka i umjetnosti.

Dr. Hadžikadić trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora analitičkih programa iz oblasti Analitike na svim koledžima Univerziteta Sjeverne Karoline u Šarloti.

Dobitnik je nagrade za životno djelo udruženja informacionih tehnologija na nivou savezne države Sjeverne Karoline i grada Šarlote. Ključne oblasti ekspertize dr. Hadžikadića u kojima ima više od 30 godina radnog iskustva su informacione tehnologije, uključujući akademska i industrijska zaduženja.

Nakon što je doktorirao iz oblasti računarske tehnike na Southern Methodist Univerzitetu u SAD, gdje je boravio kao Fullbright stipendista, 1987. dr. Hadžikadić pridružio se Univerzitetu Sjeverne Karoline u Šarloti, SAD.

Njegovo istraživanje obuhvata oblasti analitike, kognitivnih nauka, medicinske informatike i kompleksnih adaptivnih sistema. Autor je preko pedeset naučnih radova u međunarodnim i američkim časopisima, konferencijama i simpozijima.

Objavio je tri knjige, organizirao mnoge međunarodne konferencije i glavni je urednik za naučni časopis iz oblasti politike i kompleksnih sistema. Dr. Hadžikadić je vodio timove ili bio dio istraživačkih timova koji su projektovali modele i simulacije ekonomskih, zdravstvenih, bioloških, finansijskih, političkih i društvenih problema.