Participativni budžet u Varešu

Dana 09.07.2019. godine u sali Općine Vareš održana je prezentacija i  predstavljanje projektnih ideja koje su pristigle na adresu Općine, sa ciljem njihove ralizacije kroz projekat "Participativni budžet u Varešu" koji se realizira u suradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Češke Republike .

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Udruženja izbornih zvaničnika BiH, predlagači ili su-predlagači projektnih ideja, članovi radne grupe projekta "Participativni budžet u Varešu", predstavnici nevladinog sektora i predstavnici građana. 

Projektne ideje su:  

1. Sanacija nogometnog stadiona NK Vareš – dreniranje i odvodnja,

2. Golden Forest Airsoft

3. Postavljanje ležećih policajaca ispred OŠ i dječijeg parka u Vareš Majdanu,

4. Postavljanje ograde na mjesnom groblju "Ravne",

5. Sanacija pješačkog AB mosta na rijeci Stavnji,

6. Za maje brige više dječije igre, za naše zdravlje i higijenu u dječijem vrtiću u Varešu.

Nakon predstavljanja projektnih ideja predstavnica Udruženja zbornih zvaničnika BiH (gosp. Anela Čavdar) je objasnila i način glasanja za ove projektne ideje. Glasati se može elektronski od 09.07. (utorak) do 24.07.2019 godine (srijeda). Glasanje je moguće na stranici http://www.pbbih.com/vares/