Održana 27. sjednica OV Vareš

Dana 30.05.2019. godine održana je 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 17:45 sati. Sve tačke dnevnog reda, njih ukupno 13 su usvojene. Dnevni red:

1. Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta-Turističko-rekreacioni centar „Doli“

2. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Vareš za 2018.godinu
Izvjestilac: Damir Arnautović.

3. Izvještaj o radu i poslovanju JP ,,Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš za 2018.godinu
Izvjestilac:Direktor i Skupština JP.

4. Izvještaj o radu  JU „Dom zdravlja“ Vareš za 2018. godinu.
Izvjestilac: Direktor i UO.

5. Izvještaj o radu i poslovanju JPU ,,Dječije obdanište Vareš“ u 2018.godini.
Izvjestilac: Direktorica i UO.

6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele.
Izvjestilac: Ermin Musa. 

7. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-mart/ožujak 2019.godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

8. Informacija o ostvarenim prihodima  u 2018. godini po osnovu Odluka Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

9. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2018. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Informacija o obavezama Općine Vareš prema pravnim i fizičkim licima.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

<!-- [if !supportLists]-->11. Informacija o aktivnosti Općinskog načelnika po pitanju izmirenja duga Općine Vareš, a po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica.
Izvjestilac: Općinski načelnik

<!-- [if !supportLists]-->12. Izvještaj o realizaciji Strategije integriranog razvoja Općine Vareš za 2018. godinu
Izvjestilac: Rusmir Berberović.

13. Tekuća pitanja