Načelnik potpisao akcioni plan za borbu protiv korupcije

Jučer, 29.05.2019. godine načelnik Marošević je potpisao "Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv korupcije jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš 2019-2021". Pored predstavnika Općine Vareš potpisivanju je prisustvovala Mirhunisa Bektaš ispred Udruženja „KAM“ koje je partner Fondaciji INFOHOUSE Sarajevo u procesu izrade Akcionog plana.

Kao što znamo korupcija je društvena pojava koja narušava osnovna demokratska načela kao što su jednakost građana pred institucijama, otvorenost procesa donošenja odluka i javnu odgovornost. To je, prije svega društveni, ekonomski i politički problem koji doprinosi stvaranju ambijenta u kojem se narušavanju sve temeljne vrijednosti i ugrožava vladavina prava, povjerenje u javne institucije, narušava pravednost, a samim tim i ravnopravnost i sigurnost građana.

Korupcija predstavlja zloupotrebu ovlasti kako bi se ostvarila materijalna ili nematerijalna korist za sebe ili drugoga. Korupcija je negativno povezana sa veličinom ekonomije, stopom stranih ulaganja, pravednom distribucijom resursa, kvalitetom okoliša, veličinom resursa koji se izdvajaju za obrazovni i zdravstveni sektor i mnogim drugim procesima. Budući da u biti korupcija podrazumijeva nejednakost, šire društvene posljedice korupcije su nepovjerenje prema drugima i gubitak društvene kohezije, što stvara ambijent u kojem se kršenje propisa smatra prihvatljivim, a legitimitet vlasti slabi i doprinosi političkoj nestabilnosti. Manje korupcije znači bolji kvalitet života i uspješnije i razvijenije društvo. 

Zbog djelovanja korupcije sputava se uspostavljanje poduzetničke klime i ambijenta koji treba da dovede do razvijenih ekonomskih odnosa u lokalnoj upravi, kao i da doprinese porastu moralnih i tradicionalnih kulturnih vrijednosti koje su temelj stabilnijeg strateškog razvoja.

Cijeneći značaj efikasne borbe protiv korupcije i neophodnost suzbijanja ove pojave kao i preventivno djelovanje u općini Vareš rezultiralo je donošenjem Akcionog plana prevencije i  sprečavanja korupcije, čime se nedvosmisleno pokazuje opredijeljenost za poduzimanje antikoruptivnih aktivnosti  na lokalnom nivou. 

Svojim strateškim opredjeljenjima, razvijanjem načela participativne demokratije doprinosi se procesima antidiskriminacije, razvijanju civilnog društva, aktivizma i stvaranja povoljnog ambijenta za sveukupan razvoj, a to podrazumijeva i stvaranje ambijenta za borbu protiv korupcije.