Spisak sa 30 korisnika kojima su odobrena sredstva HELP projekta

U prilogu se nalazi konačni spisak sa 30 korisnika kojima su odobrena sredstva HELP projekta. Na spisku se nalazi i 6 aplikanata koji su u daljem razmatranju te je moguće da naknadno budu podržani. Ostali aplikanti nisu zadovoljili kriterije drugog kruga selekcije.

Od 01. januara 2019. godine Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je započeo realizaciju projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020“. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Europe uz sufinansiranje općinskih vlasti u kojima se projekat provodi.

U sklopu ovog projekta nastavljena je saradnja organizacije HELP i Općine Vareš u podršci samostalnih biznisa i samozapošljavanja u sektorima poljoprivrede, turizma, zanatstva i ugostiteljstva. Nakon što je u januaru ove godine potpisan sporazum o nastavku saradnje, javni poziv za apliciranje je bio otvoren do 22.03.2019. godine. 

PrilogVeličina
SOE03-19 Second selection results Vares.pdf262.01 KB