Spisak aplikanata HELP-ovog projekta koji su prošli prvi krug selekcije

Od 01. januara 2019. godine Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je započeo realizaciju projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020“. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Europe uz sufinansiranje općinskih vlasti u kojima se projekat provodi.

U sklopu ovog projekta nastavljena je saradnja organizacije HELP i Općine Vareš u podršci samostalnih biznisa i samozapošljavanja u sektorima poljoprivrede, turizma, zanatstva i ugostiteljstva. Nakon što je u januaru ove godine potpisan sporazum o nastavku saradnje, javni poziv za apliciranje je bio otvoren do 22.03.2019. godine. Nakon mjesec dana objavljena je lista aplikanata koji su zadovoljili i prošli prvi krug selekcije. Konačna lista korisnika ovog projekta će biti objavljena nakon terenskog obilaska svakog od aplikanata koji je prošao prvi krug selekcije. 

Tabelu sa rezultatima prve selekcije pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
SOE03-19 First selection results Vares.xls301.5 KB