Čestitka povodom 18. aprila – Evropskog dana prava pacijenata

Povodom 18. aprila – Evropskog dana prava pacijenata,  Zdravstveni savjet Općine Vareš svim građanima/pacijentima naše općine želi čestitati ovaj dan s posebnim osvrtom na važnost poznavanja zakonske legislative ove oblasti. 

Svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštivanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrijednosti, odnosno ima pravo na fizički i psihički integritet i na sigurnost njegove ličnosti kao i na uvažavanje njegovih moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubjeđenja. 

Unapređenje prava pacijenata, kao jedan od osnovnih zadataka Zdravstvenog savjeta ima za cilj uspostavljanje partnerskih odnosa između pacijenata kao primatelja usluga i zdravstvenih ustanova te samih zdravstvenih radnika kao pružatelja tih usluga u sistemu zdravstva. 

Zadaća Zdravstvenog savjeta prema odredbama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata jeste da svaki građanin bude informisan o svojim pravima, obavezama i odgovornostima jer upravo takvi – informisani i upućeni građani doprinose porastu kvalitete i unapređenju zdravstvenih usluga, a samim tim i cijelog zdravstvenog sistema. 

S ciljem unapređenja zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga, Savjet će u narednom periodu provesti anketiranje građana/pacijenata o zadovoljstvu kvalitetom pruženih zdravstvenih usluga.

Želja nam je da zajedničkim snagama – pružatelji zdravstvenih usluga, građani/pacijenti i Zadravstveni savjet, unaprijedimo pružanje zdravstvenih usluga kako bi građani/pacijenti bili zadovoljni ostvarivanjem svojih prava. 

                                                                                                PREDSJEDNICA SAVJETA

                                                                                                                Lejla Ivazović