Okrugli stol "Vojni objekat Zabrezje"

Danas, 28.05.2013. u 11 sati u maloj dvorani općine Vareš održan je okrugli stol na temu „Vojni objekt Zabrezje Vareš“. Okruglom stolu su prisustvovali: načelnik Avdija Kovačević i njegovi pomoćnici Rusmir Berberović i Ermin Musa, općinski uposlenici Brano Šurkić i Boško Andrić, te općinska pravobraniteljica Elma Brčić.

Pored navedenih prisutni su bili i Pavao Vidović, Mladen Franjić, Mario Mirčić i Mervana Hajrić. Okrugli stol otvorio je Brano Šurkić i dao riječ načelniku Avdiji Kovačeviću, koji je iznio ideje koje objekt i lokacija pružaju. Nakon uvodne riječi načelnika, Boško Andrić prezentirao je osnovne podatke o „Zabrezju“, kada  je objekt napravljen i koja mu je namjena bila. Osvrnuo se na mogućnosti koje „Zabrezje“ pruža i što se sve nalazi u blizini od mogućih turističkih potencijala.

O stvarnom stanju objekta prezentaciju je prikazao dipl. ing. arhitekture Mario Mirčić, te dao svoje viđenje sa stanovišta struke. Ideja nije nedostajalo i izneseni su svi nedostaci za pojedine prijedloge, ali isto tako i pozitivne strane. Prvo što će se uraditi u narednom razdoblju je pokretanje postupka za vraćanje objekta u vlasništvo Općine od trenutnog vlasnika - Ministarstva obrane BiH.

Nakon povrata imovine u vlasništvo Općine, održat će se ponovno okrugli stol na istu temu uz razradu već postojećih ideja,koje se nalaze u katalogu projektnih ideja Općine Vareš.


Preuzeto sa radiobobovac.com