Posjeta Američkoj ambasadi

Na inicijativu Općinskog načelnika 16.04.2013. godine organiziran je prijem Općinskih predstavnika kod Američkog ambasadora g. Patricka Moona.

Prije svega Općinski načelnik je izrazio zahvalnost na prijemu, te na dosadašnjoj pomoći Ambasade SAD-a bilo kroz direktnu pomoć ili kroz druge projekte kao što je rekonstrukcija Osnovne škole Vareš, GAP projekt i slično. Razgovaralo se na temu izmjene Ustava F BiH gdje iznesen Zaključak Općinskog vijeća o pokretanju Inicijative za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se voljom građana Općine Vareš i organa vlasti ove Općine želi predložiti organima Federacije BiH koji rade na izradi izmjena i dopuna Ustava FBiH to jest reformama Ustava, da Općinu Vareš u novom ustroju teritorijalnih jedinica u Federaciji BiH – preformiranju Kantona priključi u Sarajevski kanton.

Ambasador je istakao podršku inicijative, sve napomene će prenijeti ekspertnom timu i nada se da će Preporuke vrlo brzo biti završene i kao takve biti prezentirane javnosti i političarima u cilju pragmatičnog rješavanja problema i promjene Ustava F BiH.

Pored ovoga Ambasador je ukratko upoznat i sa trenutnom privrednom situacijom u Varešu. Uručen je i Katalog projeknih ideja  u cilju daljnje suradnje sa Američkom ambasadom i donatorima iz SAD-a. Izražena je podrška Ambasadora ovim inicijativama Općine Vareš i pristupu rada te je naglasio da ovakve inicijative i konkretni prijedlozi moraju dolaziti i češće iz lokalnih zajednice.

Na kraju, Načelnik općine je pozvao Američkog ambasadora u službenu posjetu Općini Vareš gdje bi na mnoge teme razgovarali detaljnije.