Poboljšanje vertikalne komunikacije u Ze-Do kantonu

Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa vladom Zeničko-dobojskog kantona, organizirala je sastanak o unaprijeđenju vertikalne komunikacije i koordinacije između kantonalnih i lokalnih nivoa vlasti, u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine u Zenici.

Sastanku su prisustvovali Premijer, svi članovi vlade i načelnici općina Zeničko-dobojskog kantona kojima je ovo bila prilika da razgovaraju o unaprijeđenju međusobne saradnje, te načinima izrade učinkovitijeg sistema komunikacije. Misija OSCE-a radi sa kantonalnim skupštinama i vladama, kao i sa lokalnim institucijama, u nastojanju da unaprijedi njihove kapacitete i na viši nivo podigne njihovu odgovornost prema građanima. Njihova međusobna saradnja je ključna u nastojanjima da se poboljša funkcionisanje demokratske uprave.