Sastanak predstavnika Općine Vareš, IFAD-a, i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo

Dana 26. 02. 2013. godine (utorak) u kabinetu načelnika Općine Vareš održan je sastanak općinskog načelnika i njegovih saradnika sa Doc. Dr. Halilom Omanovićem direktorom ureda za koordinaciju projekata IFAD-a za BiH (Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede) i Prof. Dr. Muhamedom Brkom.

U uvodnim riječima općinski načelnik se zahvalio profesorima sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo na dolasku, te ih je upoznao sa trenutnim stanjem, problematikom i potrebama poljprivrednih proizvođača naše općine. Gospodin Halil je predstavio načelniku općine VI projekat IFAD-a u kojem će sudjelovati i općina Vareš.

Poseban naglasak je baziran na dvije komponente „VI IFAD“ projekta i to:
1. razvoj ruralne infrastrukture, 
2. pomoć poljoprivrednim proizvođačima (kreditna linija).
U okviru prve stavke projekta g-din. Halil je upoznao načelnika sa načinom aplikacije projekata iz oblasti ruralne infrastrukture prema IFAD projektu, neophodnim preduslovima koje treba ispuniti prije same aplikacije (formirati listu projekata, dobiti suglasnost Općinskog vijeća, itd.) i aktivnostima nakon odabira projekata.

U drugoj stavci projekta ukratko je obrazložen način na koji će moći aplicirati poljoprivredni proizvođači i vlasnici malih obrta iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, stavke na koje će moći aplicirati (izgradnja savremene štale, kupovina mehanizacije, podizanje zasada itd.), kreditni uslovi aplikacije, itd.


Prof. Dr. Muhamed Brka je izrazio spremnost pomoći lokalnoj zajednici u narednim aktivnostima koje će imati za cilj osposobljavanje proizvođača za tržišnu poljoprivrednu proizvodnju.


Realizacija projekta će početi početkom 2014. god., a načelnik Kovačević je kazao da će općinska administracija izvršiti sve neophodne predradnje kako bi mogli kandidirati projekte prema sredstvima iz „VI IFAD“ projekta.