Sastanak predstavnika Općine Vareš, Komune Flen i Ambasade Švedske

U Sarajevu, 30.01.2013. godine održan je kratki sastanak gdje se razgovaralo direktno sa ambasadorom Švedske g. Bose Hedberg kao i sa g. Pelle Persson savjetnikom razvojne agencije SIDA. Općinski načelnik g. Avdija Kovačević je iskazao zahvalnost na dosadašnjoj suradnji i pomoći Varešu kroz humanitarni rad kao i GAP projektu koji se skoro završio.

Dodao je da Općina Vareš ima namjeru da uzme aktivno učešće i drugim projektima koje će Razvojna agencija SIDA i Švedska Ambasada provoditi u budućnosti.Na sastanku se razgovaralo i o konkretnim projektnim prijedlozima Općine (razvoj demokratskih odnosa, stvaranje uvjeta za investicije, projekti zapošljavanja, infrastrukturni projekti i drugi) koji će biti predmet razvoja suradnje bilo da se radi o tehničkoj pomoći ili financiranja projekta kroz programe koji će se realizirati u budućnosti.

Amabasador je također upoznat sa suradnjom komune Flen i općine Vareš, napomenuto je da izmjena iskustava uvijek stvara nove vrijednosti i otvara mogućnost za primjenu novih ideja u rješavanju problema, što je cilj i ove suradnje.

Ambasador g. Bose Hedberg je pohvalio suradnju i opredjeljenost općine ka rješavanju problema kroz konkretne projekte. Ponovio je da inicijative kao ove danas moraju dolaziti iz lokalnih zajednica, oni moraju znati potrebe iz prve ruke kako bi što efikasnije riješili probleme ili usmjerili pitanja prema pravim adresama.