Predstavnici Flena u posjeti Varešu

Dana 28.01. 2013. predstavnici švedskog grada Flen posjetili su Općinu Vareš. Na samom početku sastanka dobrodošlicu su im poželjeli načelnik Avdija Kovačević i predsjedavajući OV Zdravko Marošević. U nastavku je predstavnik gostiju iz Švedske, Mladen Papec, rezimirao dosadašnju saradnju dvije općine.

Obostrana ocjena je da je saradnja bila dobra ali da bi u budućnosti trebalo poraditi na konkretnim projektima. Poseban naglasak je stavljen na realizaciju zajedničkih projekata iz fondova EU, gdje bi iskustvo gostiju iz Švedske koji su već u EU bilo od velikog značaja za Vareš.