Javna rasprava o Nacrtu zakona o šumama

Dana 18.12. 2012 godine, u velikoj sali Općine Vareš održana je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama ZE-DO kantona. Sastanak  je otvorio g-din. Dragan Orozović ovlaštena osoba od strane Načelnika za provođenje Javne rasprave u općini Vareš, pozdravio prisutne i u kratkom uvodu upoznao prisutne da je na temu Nactra Zakona o šumama Ze-Do kantona održano nekoliko sastanaka predstavnika općine Vareš i općine Olovo, kao i ljudi iz „struke“ koji su uposlenici šumarija Vareša i Olova.

Na sastancima je razgovarano o predloženom Nacrtu Zakona o šumama Ze-Do kantona koji je jedan od najvažnijih zakona od kojih zavisi dalje normalno funkcionisanje lokalnih zajednica Vareša i Olova, kao i njihov ekonomski razvoj u narednom periodu.

Na tim sastancima su zajednički doneseni konkretni prijedlozi za poboljšanje članova predloženog zakona koji će omogućiti lokalnim zajednicama normalno funkcionisanje u narednom periodu a  kroz ove prijedloge će biti i ispoštovana preporuka Ustavnog suda BiH o zaštiti prava na lokalnu samoupravu zbog kojih je Ustavni sud stavio van snage predhodni zakon o šumama FBiH, kao i Uredbu o šumama koja je donesena naknadno.


Nakon uvodne riječi g-dina Dragana Orozovića Načelnik općine Vareš g-din. Avdija Kovačević se kratko obratio prisutnima i naznačio interes lokalne zajednice za predloženi tekst Nacrta Zakona o šumama, predložio da prijedlozi i sugestije vezane za „stručni“ dio zakona predlože i objasne ljudi iz „struke“ a drugi dio predloženog zakona koji se tiče organizacije i djelovanja ŠPD-a na nivou kantona da mora pretrpjeti značejne promjene koje će uvažiti intertes lokalne zajednice i pozvao predlagače zakona da uvaže i uvrste u zakon današnje prijedloge koji će biti izneseni na Javnoj raspravi.

Kompletan zapisnik preuzmite u prilogu...

Audio zapis sa javne rasprave poslušajte ovdje

PrilogVeličina
Zapisnik sa javne rasprave.pdf71.19 KB