Sastanak sa predstavnicima MZ

Dana  21. 11. 2012. godine (srijeda), sa početkom u 12:00 sati, u Velikoj sali Općine Vareš održan je sastanak Općinskog načelnika i njegovih pomoćnika sa predsjednicima Mjesnih zajednica općine Vareš.Cilj sastanka je bio upoznavanje Načelnika sa predsjednicima Mjesnih zajednica te upoznavanje sa problemima koji su prisutni u Mjesnim zajednicama s ciljem planskog rješavanja istih.

Pored navedenog, cilj sastanka je bio i uspostvljanje bolje komunikacije između Općine Vareš i Mjesnih zajednica te uspostavljanje funkcionalne mjesne samouprave. Sastanku je prisustvovalo 17 predsjednika Mjesnih zajednica od njih 24 što je veliki pomak u odnosu na ranije organizovane sastanke.