Održana 28. sjednica OV Vareš

Dana 28.09.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 28. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-juni/lipanj 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:20. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-juni/lipanj 2023. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Prijedlog Odluke o sufinansiranju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (Imamagić Enida ul. Korovinjići).
Izvjestilac: Ermin Musa.  

5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice (Žutić Jasminka, Žutić Nijaz i Žutić Ismet iz Vareša).
Izvjestilac: Ermin Musa.   

6. Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije Poslovne zone „Šijakovo“.
Izvjestilac: Ermin Musa.   

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Komisija-Dario Dodik.  

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanje na pozicije u regulirane organe.   -DOPUNA
Izvjestilac: Općinski načelnik   

9. Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim psima na području općine Vareš.
Izvjestilac: Velida Džafo.  

10. Prijedlog Rješenja
a) o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš,
b) o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

11. Prijedlog Rješenja
a)  o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Vareš-stan d.o.o. Vareš,
b) o izboru i imenovanju predsjednika i člana Skupštine JP Vareš-stan d.o.o. Vareš,
c)  o imenovanju vršioca dužnosti člana  Skupštine JP Vareš-stan d.o.o. Vareš,
Izvjestilac: Općinski načelnik.       DOPUNA

12. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktorica JU.

13. Izvještaj/Izvješće o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2023. godine.
Izvjestilac: Predsjedavajuća OV.

14. Tekuća pitanja.