Akademik Markotić u posjeti Općini Vareš

Danas 28.09.2023. godine Općinu Vareš posjetio je akademik Ante Markotić, te održao kraći sastanak sa općinskim načelnikom Zdravkom Maroševićem. Na sastanku je načelnik ukratko upoznao akademika Markotića sa trenutnom ekonomskom i političkom situacijom u Varešu.

Akademik Markotić je hrvatski metalurg rođen u Varešu 9. 5. 1942. Diplomirao 1966. u Sisku na Metalurškom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je bio imenovan asistentom (1968). Doktorirao je 1976., potom je postao redoviti profesor i znanstveni savjetnik (od 1984) te dekan (1997–2001).

Bavi se metalurškim aspektom oplemenjivanja ruda i metalurgijom željeza i čelika, a u posljednje doba i metalurgijom feroslitina i aluminija te strategijom opstojnosti i razvoja hrvatske metalurgije. Predsjednik je Hrvatske zajednice tehničke kulture, član Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske. Među mnogim priznanjima ističu se Republička nagrada za tehničku kulturu (1986) i Državna nagrada tehničke kulture »Faust Vrančić« za životno djelo (2001).