Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš - II faza

Dana,  10.08.2023. u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je okvirni sporazum na osnovu kojeg će biti potpisani pojedinačni ugovori za nabavku radova Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva i ulica na području općine Vareš-II faza, i to za put Križ - Sastavci  u iznosu od 417.664,00 KM bez PDV-a,  odnosno ukupno sa PDV-om u iznosu od 488.666,88.

Okvirni sporazum su potpisali Općinski načelnik Zdravko Marošević i Enhar Mušinbegović direktor firme Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, koji je najpovoljniji nakon završene javne nabavke radova na trajanju od 12 mjeseci.

Rok izvođenja radova nakon potpisivanja pojedinačnog ugovora je 90 dana.
Sredstva su obezbjeđena na osnovu Odluke Vlade ZDK iz 2022. godine, Općine Vareš i Adriatic Metals BH d.o.o..