Održana 26. sjednica OV Vareš

Dana 31.05.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 26. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš koja je vraćena na doradu i tačke pod rednim brojem 8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2022. godinu, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 19:30. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije/udruženja građana – transfer za neprofitne organizacije.
Izvjestilac: Mersad Đido.

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV. Vraćena na komisiju

4. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
Izvjestilac: Ermin Musa.

5. Izvještaj o radu JKP d.o.o. Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktor JKP d.o.o. Vareš.

6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktor JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.

7. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktor JU Dom zdravlja Vareš.

8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Direktor JP Vareš-stan d.o.o. Vareš.

9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Šumsko privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići i „Šummex-a“ d.o.o. Vareš (naselje Ljepovići, Vareš)
Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine, za 2022. godinu.
Izvjestilac: Rusmir Berberović.

11. Strategija razvoja Općine Vareš 2017-2026. godine – revidirani dokument.
Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

12. Informacija o realizaciji Strategije razvoja omladinske politike na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu.
Izvjestilac: Mersad Đido.

13. Informacija o realizaciji Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu.
Izvjestilac: Mersad Đido.

14. Tekuća pitanja.