Održana 22. sjednica OV Vareš

Dana 31.01.2023. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 22. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:10. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Informacija o radu Policijske stanice Vareš sa ocjenom stanja bezbjednosti za 2022. godinu.
Izvjestilac: PS Vareš.

2. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2023. godinu.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj cijeni m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2022. godinu. 
Izvjestilac: Ermin Musa.

4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (lokalitet uz regionalni put R 444a, Vareš-Pogar, k.č. broj: 14/2). 
Izvjestilac: Ermin Musa.

5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (lokalitet Ljepovići, k.č. broj: 163/7). 
Izvjestilac: Ermin Musa.

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za finansiranje rada mjesnih zajednica u 2023. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

7. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava vjerskim zajednicama sa područja općine Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći svakom novorođenom djetetu.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i Klubove vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

10.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Općine Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

11. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2022. godinu.
Izvjestilac: Sekretar OV.

12. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.
Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.

13. Tekuća pitanja.