Ugovor za nabavku (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići VI faza

Dana 24.08.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za nabavku (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza sa najpovoljnim ponuđačem poslije provedene javne nabavke Špic-beton d.o.o. Zenica.

Predmet ovog ugovora je regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići VI faza po projektu Program utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu. Novčana sredstava su doznačena iz sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

Ukupna vrijednost ugovora je 139.185,54 KM sa PDV-om. Početak radova je planiran u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za izvođenje radova je 75 dana.

Nadzor nad izvođenjem radova regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-Vi faza je potpisan sa izabranim ponuđačem Smajić-inženjering d.o.o. Goražde nakon provedene javne nabavke.