JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 23. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta JU Dom zdravlja Vareš, shodno odredbama člana 4. uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (,, Sl. novine Ze-do kantona, broj: 8/19), i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br: 01-01-1200 /22 od 01.08.2022. godine, JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na slijedeće radno mjesto: Blagajnik - Izvršilac.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Oglas - blagajnik.PDF1.46 MB