Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Vareš-stan" d.o.o. Vareš

Na osnovu člana 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine FBIH”, broj: 81/15 i 75/21), člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.34/03, 65/13), člana 9. Statuta. JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš broj: 99/22 od 17.03.2022. godine, Nadzorni odbor JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš  objavljuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Vareš-stan" d.o.o. Vareš.

Konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP Vareš-stan d.o.o. Vareš.pdf330.92 KB